Pillefyr fra NBE Woody, Scotte, RTB og Blackstar+ samt Vølund pillefyr - Pillestoker.dk (2023)

Ordningen er stoppet, og man kan ikke længere opnå tilskud til pillefyr.

Ved overgang fra f.eks. oliefyr til pillefyr opnår man en af de hurtigst mulige besparelser på varmeregningen, samtidig med at det er en forholdsvis billig konvertering.Se på de forskellige pillefyr her på siden, og kom hurtigt igang med at spare penge.
Du kan som oliepriserne er lige nu (ca. 9 kroner pr. liter)spare ca. 50% påvarmeregningen, så det er bare med at få pillefyret ind og oliefyret ud.
Pillefyr er CO2 neutrale og dermed et godt alternativ til f.eks. oliefyr, gasfyr eller andre fyr som bruger fossile brænsler.
Pillefyr er idag så effektive at virkningsgrader på over 90% er helt normalt, og det betyder at brændslet bliver udnyttet maksimalt.Mange pillefyr har idag rensefunktion indbygget i kedel og / eller brænder og hvad vil det sige ?
Hvis vi starter med kedlen, så betyder det at det flyveaske som normalt vil sætte sig i kedlens røgkanaler løbende vil blive skrabet eller blæst af og vil falde ned i kedlens askeskuffe. Det har den fordel at man for det første ikke selv skal bruge tid på det, og dernæst gør det at kedlen holder sig ren og dermed har en konstant høj virkningsgrad, i modsætning til en kedel uden rensefunktion som hvis man ikke lige får renset en gang om ugen, mister evnen til at overføre varmen til kedelvandet, og noget af energien dermed går ud i skorstenen, med en lavere virkningsgrad som følge.
Brænderens rensefunktion, gør primært at man ikke selv behøver at rense hærden / brænderhovedet for slagge, så man kan sige at det primært er en funktion der giver mere komfort end hvis den ikke havde været der.

Det er vigtigt at alle pillefyr med pladejerns kedler installeres med en såkaldt kedelshunt, som gør at kedlen ikke bliver kold i bunden. Man skal sikre sig at forskellen på kedlens bund og top temperatur ikke er over 15 grader, for at undgå kondens og dermed tæring af kedlen.

Husk du kan få tilskud til dit nye pillefyr hosPillestoker.dk

Du vil altid få det størst mulige tilskud når du handler hos os !!

Hvis dit hus i dag som primær opvarmningskilde benytter biobrændsel-olie-gas-koks-kul,
kan du få hjælp til at reducere dit energiforbrug.

Der ydes derfor tilskud til at udskifte dit varmeanlæg.

Hvilket tilskud kan du regne med at opnå ?

Tilskud til udskiftning af pillefyr er stoppet, og kan ikke længere opnås.

Hvis du i dag har et oliefyr ældre end 1978 kan du opnå kr. 2.100,- i tilskud.
Hvis dit oliefyr er fra 1978 eller nyere kan du opnå kr. 800,- i tilskud.

(Video) Montering af kompressorrens på en NBE pillebrænder

Tilskuddet vil blive udbetalt direkte til dig, når du har fået installeret dit nye fyr.

Hvis du vil have startet en tilskudssag op så ring og vi kan starte den op inden for få minutter.

Tilskuddet på udskiftning af gamle støbejernskedler som bruges til fastbrændsel, kul, koks eller træpiller med en stoker påmonteret kedlen, giver noget højere tilskud.

Hvis du har en fastbrændselskedel fra 1980 eller før og fyrer med enten kul, koks, træpiller eller andet biobrændsel er det ikke usandsynligt at du kan få et tilskud på mellem 6 og 15.000 kr. flere af vore kunder har endda opnået væsentlig højere tilskud, en enkelt kunde har fået kr. 45.000,- i tilskud, penge som udbetales direkte til deres konto gennem statens energispareordning.

Hvis du har en Oliefyrskedel som skal udskiftes kan du søge tilskud gennem Addenergy.

Har du en fastbrændselskedel som bruges til kul, koks eller biobrændsel så kontakt os så laver vi en energiberegning på tilskuddets størrelse.

(Video) Scotte pillefyr genstart efter tom for piller

Husk du skal søge om tilskud inden du afgiver bestilling på pillefyr.

PS.
Hvis du har el varme ydes der ikke tilskud på fyret.

Hvilken størrelse pillefyr skal du have:

10 kW dækker ca. 180-200m2 alt afhængig af hvor godt huset er isoleret, eller et olieforbrug på ca. 3 til 3,5 tons olie.
Et 10kW pillefyr kan ved fuld effekt brænde ca. 50 kg piller af i døgnet.

16 kW dækker ca. 300m2 igen afhængig af isoleringstilstanden, eller ca. 5 tons olie.
Et 16kW pillefyr kan ved fuld effekt brænde ca. 80 kg piller af i døgnet.

30 kW dækker ca. 600m2 eller ca. 9 tons olie
Et 30kW pillefyr kan ved fuld effekt brænde ca. 150 kg piller af i døgnet.

Når vi taler pillefyr med modulerende pillebrændere, er det bedst at anskaffe et pillefyr som ikke er alt for stort i forhold til hvor mange m2 der skal opvarmes. Hvis man f.eks. tager et 30kW pillefyr til 300m2 som var en retningslinie i gamle dage, hvor boligerne var væsentlig dårligere isoleret end de er i dag, så ville det ikke køre optimalt, da brænderen vil ligge med en lav effekt det meste af tiden, med en lavere virkningsgrad til følge. Det vil også have væsentlig flere opstarter i overgangsperioderne forår og efterår og dermed slide mere på eltænderen.

(Video) V7. genstarter efter årsskifte

Hvis vi starter i den billige ende med et Woody Blackstar.

Woody Blackstar pillefyr

Pillefyr fra NBE Woody, Scotte, RTB og Blackstar+ samt Vølund pillefyr - Pillestoker.dk (1)

Blackstar pillefyret på billedet ovenfor kan fås som 10 og 16kW og leveres standard med en version 7 styring som erutrolig brugervenlig.

Hvis vi kigger lidt på hvad der taler for dette fyr er der først og fremmest prisen, og dernæst den super brugervenlige styring samt de mange funktioner som styringen tilbyder. Funktioner som Varmtvandsprioritering, vejrkompensering kan udnyttes hvis man tilkøber de pågældene kit, og ethernet interface som kan koble fyret på nettet så man kan få mails hvis der skulle være en alarm på fyret, f.eks hvis fyret er løbet tør for træpiller får man en mail, det er en super god funktion så man undgår at huset bliver afkølet for meget inden man finder ud af at der er noget galt med fyret.
Kedlen har semirens funktion som renser røgslag, kedlen har askeskuffe i fyrboksen og nem adgang til røgkanaler via to låger øverst i kedlen. Pillebrænderen kan udbygges med kompressorrens funktion, som minimerer vedligehold af pillebrænderen.
Blackstar fås også med en sort silo i samme design som kedlen hvor sneglen er indbygget, det kan bruges hvor der ikke er så meget plads.

Hvis vi går en model op og taler lidt om Blackstar+

Blackstar+ pillefyr

Pillefyr fra NBE Woody, Scotte, RTB og Blackstar+ samt Vølund pillefyr - Pillestoker.dk (2)

Blackstar+ pillefyret på billedet ovenfor kan fås i 10, 16 og 23 kW og leveres med en version 13 tablet styring som også er utrolig brugervenlig.

Hvad taler for dette pillefyr i forhold til f.eks. Woody Black Star pillefyret. Blackstar+ er en helt ny kedelkonstruktion som kom på markedet i år 2017. Fyret har en version 13 tablet styring med indbygget wifi, dvs. at fyret er koblet sammen med tablet-styringen via dens eget wifi net. Kedlen renses ved at man trækker op i fem rensestænger en gang om ugen, det tager ca. 10 sekunder at gøre det, asken drysser ned i bunden af kedlen hvor der sidder en snegl som trækker det ud i en udvendig askeskuffe, dvs. at man kan tømme askeskuffen uden at blive snavset ( det er dejligt )
Styringen er forberedt for alle de funktioner man kan tænke sig, dog skal man tilkøbe det pågældene kit fuldstændig som ved Woody Black Star fyret. Denne styring er der indbygget iltstyring i, Lambdasonden skal dog tilkøbes
Pillebrænderen er monteret med kompressorrens, men der medfølger ikke kompressor den skal også tilkøbes.

Dette fyr sviner ikke så meget som et Woody Blackstar pillefyr, da man ikke skal åbne kedlen for at rense manuelt mere end een gang om året hvor man skal tage hele renseagregatet ud og rense manuelt.

Næste model fra NBE er RTB pillefyret ( ready to burn )

RTB pillefyr

Pillefyr fra NBE Woody, Scotte, RTB og Blackstar+ samt Vølund pillefyr - Pillestoker.dk (3)

RTB pillefyret er topmodellen fra NBE den har kompressorrens på både kedel og pillebrænder. RTB fås i 10, 16, 30, 50 og 80 kW alle med en version 13 styring. RTB leveres som ordet antyder ( ready to burn ) med lambdasonde og kompressorrens monteret fra fabrikkens side. Kedel og brænder renses med kompressorrens hvilket betyder at anlægget kan brænde 6-8 tons piller af uden manuel rensning af kedel og brænder. Efter afbrænding af de føromtale 6-8 tons piller skal kedel og brænder renses manuelt. Samme tekst som under Blackstar+ gælder også her mht. styringen og de mulighedder der er.

Mindre

FAQs

Hvilket pillefyr skal jeg vælge? ›

Det vigtigste, når du skal vælge fyr, er, at du vælger et fyr, der har en varmeydelse, der svarer til det varmebehov, du har i dit hus. Generelt kan man sige, at pillefyr med en varmeydelse på 12 kWh passer til boliger på mellem 175-250 kvadratmeter.

Kan man fyre med træ i et pillefyr? ›

Selv store enfamiliehuse kan opvarmes med et pillefyr, hvor du i stedet for at fyre med olie eller gas, fyrer med træpiller. Træpillerne er fremstillet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Der findes også træpilleovne og kombifyr, som kan anvende træpiller som brændsel.

Hvad er levetiden på et pillefyr? ›

Hvis du holder dit træpillefyr med service, kan du forvente en levetid på dit træpillefyr på ca. 15-20 år. Vi anbefaler som minimum et eftersyn en gang om året.

Er pillefyr økonomisk? ›

Store besparelser sammenlignet med andre varmekilder

En af de helt store fordele ved at anskaffe sig et pillefyr er de store besparelser. Man kan spare helt op til 60 % af den tidligere varmeregning sammenlignet olie- og gasfyr, og op til 70 % ved sammenligning med elvarme.

Hvornår skal pillefyr udfases? ›

Fremtid: Pillefyr er en god erstatning for oliefyr og naturgasfyr, og derfor bliver de sandsynligvis mere udbredt. I 2035 er 101.000 oliefyr udskiftet til pillefyr, spår Dansk Energi. Et træpillefyr klarer let opvarmningen af hele boligen og det varme vand på samme måde som et stoker, olie eller gasfyr.

Er en pilleovn dyr i strøm? ›

Hvor meget strøm bruger en pilleovn, og hvad koster det om året? En pilleovn kører i gennemsnit 2.000 timer om året, hvilket giver et strømforbrug på cirka 150 kWh om året.

Kan man fyre med andet end træpiller? ›

Pas på med andre brændsler

Det kan være fristende at fyre med noget billigere end træpiller. Vi fraråder dog dette, fordi det både kan skade fyret og give højere brandfare. Få altid efterset dit fyr af en professionel, hvis du vil skifte brændsel.

Hvorfor går mit pillefyr ud hele tiden? ›

Hvis dit pillefyr går i stå med træpiller, så er den største sandsynlighed, at der er mekaniske problemer med fyret eller at det ikke er indstillet korrekt. Hvis man skifter træpiller, så er det vigtigt, at man får sit pillefyr indstillet igen, så sneglen kører den rette mængde piller ind i brændekammeret.

Hvad er billigst pillefyr eller varmepumpe? ›

Pillefyr – Bedre og billigere end gas eller olie

Selv et effektivt træpillefyr kan dog ikke måle sig med varmepumper, når det kommer til energieffektivitet, og varmepumperne er klart billigst og mest miljøvenlige i drift.

Er pillefyr på vej ud? ›

I løbet af de seneste 15 år har danskerne ikke kunne stå for de mange fordele ved et træpillefyr, og forbruget af træpiller er femdoblet. Fremgangen forventes dog ikke at stoppe – ifølge Energistyrelsen er det forventelige forbrug fordoblet i 2025.

Kan man få tilskud til udskiftning af pillefyr? ›

Energitilskud til pillefyr og stokerfyr

oliefyr, kan du få energitilskud til den besparelse du årligt opnår i Kwh. Der er intet loft, så des større forbrug du tidligere har haft des større kontant skattefrit tilskud. Det er bestemt ikke unormalt at opnå over Kr. 5.000 i skattefrit tilskud.

Hvorfor brænder mit pillefyr tilbage? ›

Når blæser kører lægger du en hånd for røret, hvis lyden af blæser ændrer sig, så har du en modstand fra kedel og til skorsten. så kan fyret ikke komme af med røgen og trykket bygger op og den brænder tilbage. tjek først du har 100 procent fri afgang gennem kedlen inden du leder efter fejlen andre steder.

Hvad bruger mest strøm pilleovn eller varmepumpe? ›

En varmepumpe kan være dyrere i indkøb og installation end pillefyret. Men da der til gengæld ikke er udgifter til andet end strøm, og det potentielt kan levere 4-5 gange mere varme, end hvad det bruger i strøm til drift, kan der være rigtig mange penge at hente i besparelse.

Hvad er den bedste pilleovn? ›

Delia Langå træpilleovn

Den er blandt de bedste pilleovne 2022 og er derfor et godt valg til stuen derhjemme eller til fællesområdet i sommerhuset. Under normale omstændigheder kan Delia opvarme boliger på op til 150 kvadratmeter i størrelsen og passer derfor til almindelige danske boliger.

Hvor mange kg træpiller om dagen? ›

Hvor mange træpiller bruger man på opvarmning om året? Hvis træpillefyret er den primære varmekilde, og huset er på ca. 150 m2, vil du i gennemsnit bruge ca. 4,5 tons træpiller om året ifølge Bolius' beregner.

Kan det betale sig at skifte fra pillefyr til varmepumpe? ›

Er det godt at skifte fra pillefyr til en varmepumpe? Der er høje udgifter forbundet med at opvarme dit hus hvert eneste år, men du kan heldigvis gøre meget selv for at nedbringe din varmeregning. Det gør du ved at skifte fra dit nuværende pillefyr til en energieffektiv varmepumpe.

Kan man få tilskud til at skrotte pillefyr? ›

Hvis du vælger at skrotte dit gamle oliefyr, gasfyr eller træpillefyr eller konvertere fra El radiatorer har du nu mulighed for at få et kontant tilskud til varmepumper fra staten. Den nye ordning starter allerede 15. Oktober 2020.

Hvad koster pillefyr om året? ›

Et kilo træpiller koster mellem 2,50 kr og 3,00 kr. Til den billigste pris giver det dig en årlig udgift til træpiller på 22.000 kr. - altså 1.833 kr. om måneden.

Hvad koster 1 kWh træpiller? ›

Der kan du se, hvor meget 1 kWh koster i 2019, når man snakker om el, olie, naturgas, træpiller og mange andre energiformer.
...
Hvad koster 1 kWh i et træpillefyr.
EnergikildePris pr. kWh
El2,25
Naturgas0,80
Fyringsolie1,00
Træpiller0,30
1 more row
Mar 14, 2017

Hvor langt skal en pilleovn stå fra væggen? ›

Det er her vigtigt, at der kan holdes en afstand på 30 cm fra fronten af pilleovnen til gulvpladens forkant. Pilleovne med bagudgang, hvor der monteres røgrør opad kommer cirka 20 cm ud fra væggen. Pilleovne med topafgang bør have 8-10 cm luft bag pilleovnen, så man kan komme til pilleovnens pollenfilter.

Kan man fyre med brænde i en pilleovn? ›

Så kan du både fyre med træpiller og brænde

Siden 2011 her RIKA haft kombiovne i produktprogrammet, så vi har efterhånden en del gode erfaringer med denne type ovne. Det helt specielle ved en kombiovn, eller en hybridovn, som nogle er begyndt at kalde den, er, at den både kan anvende træpiller og brænde.

Hvorfor er træpiller så dyre? ›

Ifølge John Andersen, der er formand for Biobrændselsforeningen, er priserne steget med over 100 procent på de træpiller, han indkøber og sælger til private. Den høje stigning skyldes blandt andet, at sanktionerne mod Rusland medfører, at landet ikke længere leverer træpiller til det danske marked.

Kan man lave træpiller selv? ›

Princippet er ganske enkelt. Pillerne presses ved at nogle valser 3 eller 4 presser høvlespåner eller savsmuld gennem en matrice. Ved processen bliver pillerne så varme at vand og cellulose binder dem sammen, der kan dog evt tilføres et ekstra bindemiddel.

Hvad er alternativet til træpiller? ›

Solsikke træpiller kan bruges i stedet for almindelige træpiller til opvarmning. Eller i kombination med almindelige træpiller. Solsikkepiller til 6mm og 8mm pillefyr er et nyt alternativ til dit stokerfyr / pillefyr. Solsikkepiller kan købes meget biligere end almindelige træpiller.

Hvad kan man fyre med i pillefyr? ›

Der findes to slags fyr, hvor du kan fyre med træpiller. I et træpillefyr fyrer du kun med træpiller, og i et stokerfyr kan du fyre med både træpiller og brænde.

Kan man bruge flis i et pillefyr? ›

Et biobrændsels-pillefyr eller en pillestoker anses normalt ikke for egnet til almindelig flis. Almindelig flis kan eksempelvis ikke som træpiller ”skæres” over af vindingerne på stokersneglen. Store flisstykker kiles derimod fast og stopper stokeren og dermed fyret.

Hvorfor soder glas på pilleovn? ›

Ved for fed blanding, altså for mange piller, ses ofte sort sod på bagvæg i brændkammer. Ved for mager blanding ses ofte en næsten mælkehvid bagvæg. Man kan ofte ikke regne med farven på glasset. Som udgangspunkt, skru helt op for temperaturen.

Hvad er den billigste varmekilde 2022? ›

Varmepumper giver billig varme

8.000-8.500 kr., hvis man tager udgangspunkt i kWh-prisen i oktober 2022. Både jord til vand- og luft til vand-varmepumper er billigst, når boligen er udstyret med gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

Hvad er den billigste form for varme? ›

Luft til vand-varmepumpe, fjernvarme og jordvarme er billigst som opvarmning. Ser man på den rene varmepris, er luft til vand-varmepumpe, fjernvarme og jordvarme den billigste måde at opvarme sit hus på, hvis man bruger decemberpriserne som udgangspunkt.

Er træpiller steget i pris? ›

siden sidste år, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Fast brændsel, som indebærer træpiller, flis og andre former for biomasseaffald, er steget med 58 pct. siden sidste år. Prisen på el er steget med 54 pct., og gasprisen er eksploderet med hele 142 pct.

Hvor stort et pillefyr skal jeg bruge? ›

Som udgangspunkt skal du regne med, at dit hus bruger fem kWh i timen, hvis det er indenfor de 175 m2. Med de tal på plads, kan du nu finde den nøjagtige kapacitet, som dit pillefyr skal have. Dermed undgår du, at dit pillefyr bliver for stort og koster dig flere penge, end du behøver bruge på din varmeudgifter.

Hvor mange tons træpiller bruger man om året? ›

Hvor mange træpiller bruger man på opvarmning om året? Hvis træpillefyret er den primære varmekilde, og huset er på ca. 150 m2, vil du i gennemsnit bruge ca. 4,5 tons træpiller om året ifølge Bolius' beregner.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 24/05/2023

Views: 5586

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.